Međimurska županija dobit će dva nova automatska vanjska defibrilatora, po jedan u gradovima Čakovcu i Murskom Središću, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja RH.

AVD uređaji uvelike će povećati stopu preživljavanja i smanjenja invalidnosti u slučajevima hitnih stanja i ugroženosti ljudskih života, kao i potaknuti educiranje svih građana o prepoznavanju hitnih slučajeva i provođenja pružanja prve pomoći te oživljavanja.

Time će se bez sumnje doprinijeti kvalitetnijem radu hitne medicinske službe, a sve u okviru Nacionalnog programa javno dostupne rane defibrilacije „Pokreni srce-spasi život“ koji provodi Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Kako ističu u ministarstvu, namjera je povećati broj preživljavanja u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja sa sadašnjih 10 posto na postotak preživljavanja veći od 50 posto. AVD uređaj omogućava da se u slučaju iznenadnog zastoja srca pomogne i prije dolaska hitne medicinske službe. Pomoć mogu pružiti i laici bez medicinskog znanja te tako spasiti život svojim sugrađanima.