ODLUKA O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

od 16.07.2021.

 

1. Služba za poslove župana
    – Odsjek za odnose s javnošću i protokol
    – Odsjek za međunarodnu suradnju
    – Odsjek za upravljanje projektima i EU fondovima
    – Odsjek za zajedničke poslove i civilnu zaštitu

1. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
    – Odsjek za proračun i financije
    – Odsjek za javnu nabavu

2. Upravni odjel za Skupštinu i pravne poslove
    – Odsjek za Skupštinu i poslove župana
    – Odsjek za informatizaciju i digitalizaciju
    – Odsjek za ljudske potencijale i uredsko poslovanje

3. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
    – Odsjek za opću upravu
    – Odsjek za imovinsko-pravne poslove
    – Odsjek za osobna stanja građana

4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
    – Odsjek za gospodarstvo
    – Odsjek za poljoprivredu
    – Odsjek za turizam
    – Odsjek za regionalni razvoj
    – Odsjek za obrt i poduzetništvo

5. Upravni odjel za obrazovanje i kulturu

6. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
    – Odsjek za socijalnu skrb
    – Odsjek za zdravstvo

7. Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport
    – Odsjek za civilno društvo i sport
    – Odsjek za hrvatske branitelje
    – Odsjek za ljudska prava i nacionalne manjine

8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
    – Odsjek za prostorno uređenje
    – Odsjek za gradnju
    – Ispostava u Prelogu
    – Ispostava u Murskom Središću
    – Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

9. Služba za unutarnju reviziju