ODLUKA O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 8/13,14/13,3/14,6/14 –  pročišćeni tekst, 13/14 i 13/15)

 

1. Upravni odjel za poslove župana

 • Odsjek za odnose s javnošću
 • Odsjek za proračun i financije
 • Odsjek za javnu nabavu

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti

 • Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport
 • Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

3. Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

 • Odsjek za gospodarstvo
 • Odsjek za poljoprivredu i turizam
 • Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

4. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 • Odsjek za prostorno uređenje
 • Odsjek za gradnju
 • Odsjek za zaštitu okoliša
 • Ispostava u Prelogu
 • Ispostava u Murskom Središću

5. Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

 • Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove
 • Odsjek za pravne poslove

6. Služba za unutarnju reviziju