GOSPODARENJE OTPADOM – ISHOĐENJE DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM – OČEVIDNICI

Preuzeto sa stranice MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

OTPAD – PORTAL SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA

EVIDENCIJA LOKACIJA ODBAČENOG OTPADA

 

ZAŠTITA PRIRODE

UPUTA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA I UTVRĐIVANJE UVJETA ZAŠTITE PRIRODE (pdf)

BIOPOTRAL/NATURA 2000/EKOLOŠKA MREŽA

http://www.bioportal.hr/gis/

 


STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
Preuzeto sa stranice MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Strateška procjena utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije
 

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO) – ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE – BAZA ROO


 
PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ
 
 

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE

 


OKOLIŠNE DOZVOLE

 

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM


 

DOKUMENTI

PROPISI MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA