POZIVI 2011

Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju redoviti studenti s područja Međimurske županije koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
– da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija ili stručnog i specijalističkog stručnog studija, uključujući studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju od dvanaest mjeseci trajanja toga statusa;
– da su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu;
– da imaju prebivalište na području Međimurske županije najmanje dvanaest mjeseci u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz te
– da su državljani Republike Hrvatske.

 

JAVNI POZIV redovitim studentima s područja MEĐIMURSKE ŽUPANIJE za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz za akademsku godinu 2013./2014. (PDF)

PRIJAVNICA  SUBVENCIJU PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA S PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2013./14. (PDF)