Ministarstvo turizma objavljuje javni poziv za prijavu projekata za jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz pripremu i izradu dokumentacije za projekte razvoja i unapređenja ukupne ponude turističkih destinacija, a koji će se kandidirati za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU.

Rok za prijavu: 17.10.2013.

Više informacija…