minpo_logo1
Na temelju točke IV. Odluke o provedbi aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta, Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija/znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2013. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2013. godini.

Poziv i ostale priložene dokumente možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva. Poziv traje do 1. rujna 2013.