OBAVIJESTI_2011ZAŠTITA PRIRODE

Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu – “Odvodni sustav Belica i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Belica” – Međimurske vode d.o.o. – informacije za javnost

(POTVRDA…PDF)