PDF_aINFORMACIJA O ZAHTJEVU NOSITELJA ZAHVATA ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ RUDARSKIH OBJEKATA I EKSPLOATACIJE NAFTE, PLINA I PLINSKOG KONDENZATA NA EKSPLOATACIJSKIM POLJIMA “Jagnjedovac”, “Cvetkovec” i “Peteranec”, TE EKSPLOATACIJE GEOTERMALNE VODE NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU “Lunjkovec-Kutnjak” – nositelja zahvata INA – industrija nafte d.d. , SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina iz Zagreba