Zbog interesa potencijalnih investitora koji zbog blagdana nisu mogli prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, produžava se javni natječaj za prodaju nekretnina na području  Gospodarske zone “Poslovni park Međimurje”, objavljen u tiskanim glasilima u prosincu 2012. godine.
Svi zainteresirani, svoje ponude mogu dostavili u Međimursku županiju do 28. veljače 2013. godine. Ostale odredbe javnog natječaja ostaju nepromijenjene. Natječaj je objavljen i na internetskim stranicama Međimurske županije.
gmajna_nas
Zbog interesa potencijalnih investitora koji zbog blagdana nisu mogli prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, produžava se javni natječaj za prodaju nekretnina na području  Gospodarske zone “Poslovni park Međimurje”, objavljen u tiskanim glasilima u prosincu 2012. godine.

Svi zainteresirani, svoje ponude mogu dostavili u Međimursku županiju do 28. veljače 2013. godine. Ostale odredbe javnog natječaja ostaju nepromijenjene. Natječaj je objavljen i na internetskim stranicama Međimurske županije.