pragEuropska komisija objavila je Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (PRAG) za 2013. godinu. Praktični vodič je alat Europske komisije kroz procedure i pravila za nabavu i ugovaranje, koji se primjenjuju na ugovore u sklopu pomoći EZ trećim zemljama, a primjenjuje se i na projekte financirane iz pretpristupnih fondova, umjesto pravila o javnoj nabavi zemlje korisnice.

Nova verzija PRAG-a stupila je na snagu 1.1.2013.

Elektronsku verziju PRAG-a možete pristupiti on-line na Internet stranici Europske komisije.